سوالات علوم و فنون دهم انسانی همراه جواب

سوالات علوم و فنون دهم انسانی با جواب تشریحی دانلود فایل                                       سوالات علوم و فنون دهم انسانی همراه جواب   ۶ -ایرانیان در سه قرن نخست هجری به چه فعالیت هایی ادامه دادند و آثار را […]

دانلود خلاصه درس سازه های اسکلت فلزی

جزوه تایپ شده سازه های اسکلت فلزی دانلود فایل                       دانلود خلاصه درس سازه های اسکلت فلزی یکی از مسایل پراهمیت درمقاطع بتنی تحت خمش، مساله حداقل و حداکثر آرماتور میباشد. اهمیت حداقل و حداکثر آرماتور به چه خاطر است؟ همان طور که قبلاً اشاره […]

دانلود خلاصه درس فارماکولوژی کلیه

جزوه تایپ شده فارماکولوژی کلیه دانلود فایل                                   دانلود خلاصه درس فارماکولوژی کلیه مثال این دسته داروی مانیتول است.این ها با توجه به فشار اسمزی که ایجاد می کنند،دیورز را ایجاد می کنند یعنی وقتی وارد فضای لومن می […]

دانلود خلاصه درس پیشگیری از سرطان

جزوه تایپ شده پیشگیری از سرطان دانلود فایل                                       دانلود خلاصه درس پیشگیری از سرطان سوزاندن یا زغال شدگی گوشت باعث ایجاد مواد سرطان زا می شود. اگر هم روش کباب کردن را انتخاب کردید، نگذارید گوشت […]

دانلود خلاصه درس مبانی مدیریت دولتی ۲

جزوه تایپ شده مبانی مدیریت دولتی ۲ دانلود فایل                                           دانلود خلاصه درس مبانی مدیریت دولتی ۲ تفکیک شرکتهای دولتی براساس اهداف و ماهیت و وظایف مندرج در قوانین تاسیس، یا اساسنامههای آنها ۱)شرکتهای دولتی […]

دانلود خلاصه درس سیستم های کنترل بهینه

جزوه تایپ شده سیستم های کنترل بهینه دانلود فایل                                     دانلود خلاصه درس سیستم های کنترل بهینه نترل بهینه از ریشه و ارتباط نزدیک با تئوری حساب تغییرات دارد. برخی از عوامل مهم نظریه اولیه کنترل بهینه و […]

دانلود خلاصه درس مبانی مالیاتی

جزوه تایپ شده مبانی مالیاتی دانلود فایل                                             دانلود خلاصه درس مبانی مالیاتی اصول یک نظام مالیاتی مطلوب ) از دیدگاه مکتب کالسیک ها ( آدام اسمیت، اقتصاددان معروف مکتب کالسیک، چهار اصل عمده […]

دانلود خلاصه درس کاربرد کامپیوتر در ایمنی

دانلود خلاصه درس کاربرد کامپیوتر در ایمنی دانلود فایل                                               دانلود خلاصه درس کاربرد کامپیوتر در ایمنی در نمونه های فوق، ماتریس D یک ماتریس قطری می باشد. ماتریس قطری ماتریسی مربعی است […]

سوالات رفتار سازمانی با پاسخ

سوالات رفتار سازمانی با جواب تشریحی دانلود فایل                                           سوالات رفتار سازمانی با پاسخ نحوه عملکرد افراد ، افراد و گروهها در سازمانها است. این کار را با اتخاذ رویکرد سیستمی انجام می دهد. یعنی […]

دانلود خلاصه درس صورت مغایرت بانکی

دانلود خلاصه درس صورت مغایرت بانکی دانلود فایل                                     دانلود خلاصه درس صورت مغایرت بانکی در این روش برای رسیدن به مانده واقعی بانک ماهیت اقلام به شرح زیر تعیین میشود: الف: اقلام باز دفتر وجوه بین راهی […]