سوالات فلسفه یازدهم انسانی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوالات فلسفه یازدهم انسانی

مکتب حقوق طبیعی: دارای سابقه تاریخی بیش از دو هزار سال می باشد. ا فالطون: حقوق طبیعی حقوق واقعی است و حقوق موضوعه ساخته ی ذهن بشر است. سنت اگوستین: حقوق طبیعی ،معیار اعتبار قوانین موضوعه است. هابز: انسان ها در حالت طبیعی گرگ یک دیگرند، پس مهم ترین میل طبیعی انسان صیانت ذات است که به پیدایش حق حیات منجر می شود و همه ی وظایف بشر از همین حق سرچشمه می گیرد. الک: همه ی افراد آدمی طبیعتاً آزاد اند. مکتب حقوق طبیعی: آزادی طبیعی سرمشق آزادی مدنی است و الگوی طبیعی الگوی برابری مدنی می باشد.  بنابر دیدگاه حقوق طبیعی : ۱)قوانین حقوقی از سنخ قوانین طبیعی هستند و منشاً واقعی اعتبار این قوانین منشا طبیعت است. ۲)قانون گذاران بدون آنکه حقیقتا قانون وضع کنند با استفاده از عقل که تنها یا برترین مرجع تشخیص این حقوق است قوانین طبیعی خاص جامعه انسانی را کشف و به دیگران توصیه میکند. ۳)اصول اخالقی خاصی همچون عدالت موافق با طبیعت اند و باید قوانین حقوقی با این اصول اخالقی موافقت داشته باشند. نقد و بررسی مکتب حقوق طبیعی ۱-ابهام در مفاهیم به کار رفته در مکتب حقوق طبیعی موجب شده است که قدرتمندان آن را دستاویزی برای توجیه تجاوز های خود به ضعفا قرار دهند. در نگرش های جدید انسان به موجودی ذاتا بی قید و بی مسئولیت تبدیل شود که تنها در قبال قرار داد هایی که می بندد مسئول باشد. سوالات فلسفه یازدهم انسانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *