دانلود کتاب صوتی هنر ظریف بی خیالی

دانلود کتاب صوتی هنر ظریف بی خیالی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چارلز بوکاسکی یک الکلی، قمارباز شدید، ولگرد، بخیل، مرده متحرک و گاهی اوقات یک شاعر بود. او احتمالا آخرین شخص روی زمین است که شما به دنبال کتابی باشید که توسط او نوشته شده باشد. به همین دلیل این ایده مناسبی برای شروع است. بوکاسکی میخواست نویسنده شود اما برای چندین دهه، کار او تقریبا توسط همه مجلات، روزنامهها، نمایندگان و نشریاتی که ارسال کرده بود رد میشد. آنها کار او را بد و خام دانلود کتاب صوتی هنر ظریف بی خیالی میدانستند و به همین دلیل وقتی او تلاش خود را بی نتیجه دید بیشتر به الکل که گاهی مصرف میکرد، روی آورد. بوکاسکی حقوق روزانه خود را از اداره پست، خرج الکل و قمار میکرد و شب به تنهایی مینوشید و گاهی اوقات شعرهایی را بر روی ماشین تحریر قدیمی خود تایپ میکرد. یک شب از خواب بیدار شد و بعد از سی سال که با خوردن الکل و استفاده مواد مخدر و قمار بازی سپری شده بود و او حالا پنجاه سال داشت، مورد توجه یک سردبیر در یک انتشارات مستقل کوچک قرار گرفت. او یک عمر با حسرت و ناراحتی روزهایش را سپری کرده بود. او نمیتوانست پول یا وعده فروش زیادی به بوکاسکی بدهد، اما او تصمیم نداشت بازنده شود و تصمیم گرفت از او فرصتی بگیرد. این نخستین شانس واقعی بود که بوکاسکی تاکنون بدست آورده بود، و احتمالأ متوجه این موضوع شده بود، بوکاسکی برای سردبیر نامهای نوشت: من یکی از این دو انتخاب را دارم: در اداره پست بمانم و دیوانه شوم و یا در اینجا بمانم و با نویسندگی ادامه بدهم. پس من تصمیم به نویسندگی میگیرم. بوکاسکی پس از امضای قرارداد، اولین رمان خود را در سه هفته نوشت. این به سادگی ماندن در اداره پست نبود، وی در کتابش نوشت: تقدیم به همه. بعد از آن، او شش رمان و صدها شعر منتشر کرد و بیش از دو میلیون نسخه از کتابهای خود را فروخت دانلود کتاب صوتی هنر ظریف بی خیالی