دانلود کتاب دینامیک مریام PDF

دانلود کتاب دینامیک مریام
دانلود کتاب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
این فصل مقدمه ای بر تعدادی از مفاهیم اساسی در پردازش تصویر دیجیتال است که در سراسر کتاب استفاده شده است. بخش ۲٫۱ برخی از جنبه های مهم سیستم بینایی انسان را خلاصه می کند ، از جمله تشکیل تصویر دانلود کتاب دینامیک مریام در چشم و قابلیت های آن برای سازگاری با روشنایی و تشخیص. بخش ۲٫۲ در مورد نور ، سایر اجزای طیف الکترومغناطیسی و ویژگی های تصویربرداری آنها بحث می کند. بخش ۲٫۳ در مورد سنسورهای تصویربرداری و نحوه استفاده از آنها برای تولید تصاویر دیجیتال بحث می کند. بخش ۲٫۴ مفاهیم نمونه برداری یکنواخت تصویر و کمی سازی شدت را معرفی می کند. موضوعات اضافی مورد بحث در آن بخش شامل دانلود کتاب دینامیک مریام نمایش تصویر دیجیتالی ، اثرات تغییر تعداد نمونه ها و سطوح شدت در یک تصویر ، مفاهیم وضوح مکانی و شدت و اصول درون یابی تصویر است. بخش ۲٫۵ به انواع مختلف روابط بین پیکسل ها می پردازد. در نهایت ، بخش ۲٫۶ مقدمه ای بر ابزارهای اصلی ریاضی است که در طول کتاب استفاده می کنیم. هدف دوم آن بخش این است که به شما کمک کند احساس “نحوه” استفاده از این ابزارها در انواع وظایف اصلی پردازش تصویر را شروع کنید.
 
ساختار چشم انسان دانلود کتاب دینامیک مریام