دانلود خلاصه درس کودکان استثنایی ارشد

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کته ۱ :این بیماران به علت وجود اختالل در دستگاه صوتی و حنجره صدایی شبیه صدای گربه از خود بیرون می آورند. نکته ۲ :اگر کودک زنده بماند ممکن است کم کم صدای او نسبتاً عادی شود ولی عقب ماندگی باقی می ماند. III )اختالالت ارثی مربوط به سوخت و ساز و متابولیسم بدن خصوصیات کلی ۱-تقریبا ۴ تا ۵ درصد نارسائیهای توانائیهای ذهنی زائیده اختالالت کروموزمی و ارثی سوخت و ساز بدن است. ۲-به نظر می رسد که تراکم بیش از حد بعضی از مواد شیمیایی در بدن باعث ضایعات گوناگونی در سلسله اعصاب مرکزی شده و این بیماریها را ایجاد می کند. حذف این مواد از رژیم غذایی یگانه راه پیشگیری از بروز بیماری یا شدت آن دانلود خلاصه درس کودکان استثنایی ارشد  خواهد بود. ۳-چون تشخیص زودرس این بیماریها از نظر پیشگیری الزم است لذا هرچه زودتر بیماری را تشخیص دهند به همان نسبت از بروز عوارض بعدی که مهمترین آن عقب ماندگی ذهنی است جلوگیری می شود. الزم است این بیماریها از بدو تولد تشخیص داده شوند و نسبت به درمان آنها اقدام شود. ۴-اکثر این بیماریها از راه ارث مغلوب و یا ژنهای پنهان و کروموزومهای معمولی منتقل می شوند. ۱)اختالالت مربوط به سوخت و ساز مواد پروتئینی ۲)اختالالت مربوط به سوخت و ساز مواد قندی ۳)اختالالت مربوط به سوخت و ساز چربی ها ۴)سایر اختالالت سوخت و ساز ۱-اختالالت مربوط به سوخت و ساز مواد پروتئینی -بیماری فنیل کتونوری علت: از راه ژن مغلوب و کروموزومهای معمولی از پدر و مادر به کودک منتقل شده و باعث عقب ماندگی ذهنی نسبتاً شدید می شود. علت بیماری: علت بیماری فقدان آنزیمی است در خون که از کبد ترشح می شود و فنیل آالنین )اسید آمینه ای که در غذا وجود دارد( را به پاراتیروزین تبدیل می کند. بنابراین فقدان آنزیم باعث انباشته شدن فنیل آالنین در خون شده و سیستم عصبی و به خصوص اعصاب مرکزی دچار ضایعه می کند. شکل ظاهری: -این کودکان از لحاظ رشد عمومی و جسمانی اختاللی ندارند، به نظر سالم و حتی زیباتر از سایر کودکان هستند. *-همه آنها مو بور و روشن، پوستی لطیف و حساس دارند. *-پرجنب و جوش، فعال و مخرب هستند. -رفتارشان بیشتر ناگهانی و بدون مقدمه صورت می گیرد و دارای حرکات عجیب و غریب می باشند. -بیان و گفتار با دشواری انجام می پذیرد و آثار عقب ماندگی کم کم ظاهر و پیشرفت می کند. -قد و قامت خمیده ای دارند. *-اندامهای ثنایا از هم فاصله دارند. -حمالت صرع شایعاندازه ی سر کوچکتر از حالت طبیعی است. -در ۸۰ درصد موارد الکتروآنسفالوگرام غیر طبیعی تشخیص این بیماری: ۱-آزمایش گاتری مقدار فنیل آالنین خون را می شود در هفته اول با آزمایش گاتری مشخص کرد که در این بیماران ممکن است به ۱۰ تا ۲۰ برابر طبیعی برسد دانلود خلاصه درس کودکان استثنایی ارشد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *