دانلود خلاصه درس مدیریت مالی کارشناسی ارشد

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود خلاصه درس مدیریت مالی کارشناسی ارشد

سر به سر و تجزیه و تحلیل اهرمها: با استفاده از نقطهی سر به سر، رابطهی میان فروش و بهای کاالی فروش رفته و سود شرکت و تاثیراتی که این عوامل بر یکدیگر دارند، بهتر درک میشود. هدف از محاسبهی اهرمها نیز اندازهگیری درصد تغییر سود خالص به ازای یک و درصد تغییر در فروش است، همچنین با کمک اهرمها میتوان میزان ریسک را اندازه- گیری کرد. نکته: در این فصل فرض بر این است که شرکت فقط یک کاال، تولید و عرضه میکند و ساختار و درآمد و هزینههای آن به شرح زیر است: ۱ )شرکت مورد نظر یک محصول تولید میکند و به قیمت مشخصی به فروش میرساند و چون محصول به فروش میرسد، تولید با فروش برابر است. ۲ )هزینههای تولیدی و عملیاتی شرکت از یک هزینهی متغیر واحد و هزینههای ثابت محصول تشکیل می- شود. ۳ )هزینهی بهرهی شرکت با میزان وام آن متناسب است. ۴ )شرکت به سهام ممتاز منتشره سود سهام میپردازد. ۵ )شرکت باید ۴۰ درصد سود مشمول مالیات را به عنوان مالیات به دولت بپردازد دانلود خلاصه درس مدیریت مالی کارشناسی ارشد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *