دانلود خلاصه درس سیستم های کنترل انبار

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود خلاصه درس سیستم های کنترل انبار

چرخه دمینگ برای اولین بار در دهه ۱۰۳۱ از سوی والتر شوارت مطرح و بعدها توسط شاگرد وی، دبلیو ادواردز دمینگ تبیین و ارائه شد و در نهایت توسط ژاپنی ها تکمیل شد. برنامه ریزی-اجرا-کنترل و … دمینگ بر اهمیت تأثیرات متقابل و مداوم پژوهش، طراحی، تولید و فروش به عنوان ابزاری جهت دستیابی یک شرکت به بهترین کیفیت و جلب رضایت مشتریان تأکید داشت و از نظر وی این چهار مرحله )پژوهش، طراحی، تولید و فروش( باید دائماً در گردش باشند و کیفیت به عنوان معیار برتر تلقی شود. بعدها مدیران ژاپنی با ایجاد تغییراتی در چرخه دمینگ آن را به چرخه برنامه، اجرا، کنترل و عمل تبدیل کردند تا در تمامی مراحل و شرایط مورد استفاده قرار بگیرد. این مدل چارچوبی برای بهبود فرآیند یا سیستم فراهم می کند. در این چرخه هرگاه نواحی قابل بهبود، شناسائی شود، این مدل می تواند به عنوان راهنمائی برای پروژه های قابل بهبود مورد استفاده قرار بگیرد. شرکت های زیادی در ایران برای بهبود وضعیت انبارها و ارتقاط سطح کیفی و بهره وری در انبار، همچنین پیاده سازی پروژه های کاهش هزینه های انبارداری از چرخه دمینگ استفاده نموده نتایج رضایت بخشی بدست آورده اند. بطور خالصه اجزای چرخه دمینگ را مورد مطالعه قرار می دهیم: (plan ):برنامه. ۰ چرخه دمینگ با مطالعه وضع موجود در خالل گردآوری اطالعات جهت برنامه ریزی برای بهبود آغاز می شود. در این مرحله آنچه را که می خواهید بهبود یابد، تجزیه و تحلیل کرده و نواحی قابل بهبود را پیدا کنید. نخستین دانلود خلاصه درس سیستم های کنترل انبار

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *