دانلود خلاصه درس رسانه شناسی

جزوه تایپ شده رسانه شناسی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود خلاصه درس رسانه شناسی

دانلود جزوه رسانه شناسی

 

 

بازدید از وب به ۴ صورت انجام می شود: ۱ -داشتن آدرس و مشاهده سیستم ۲ -استفاده از لینک موجود در سایت دیگر ۳ -مراجعه از طریق فهرست ها ۴ -از طریق موتورهای جستجو انواع رسانه ها: رادیو: در ایران فعالیت رادیو در ایران با افتتاح اولین رسانههای بیسیم در 4 آغاز شد ابتدا مدرسه بی سیم قشون در نظارت جنگ در سال ۱۳۱۵ برای ت01445241م نیروهای انسانی آموزش هایی را تدارک دیدند و عدهای برای یادگیری تخصصی رادیو و ایستگاه بی سیم به فرانسه رفتند اندیشه ایجاد رادیو در ایران با توجه به پخش برنامه های فارسی زبان دیگر کشورها مطرح شد. در سال ۱۳۱۱ کار نصب اولین دستگاه فرستنده صورت گرفت و باید استودیوی موقت در عمارت بی سیم شروع به کار کردند و سرانجام رادیو 4 در ۴ اردیبهشت سال ۱۳۱۶ افتتاح شد. اخبار و گزارش خبری چیزی پخش نمی شد بیشتر موسیقی و ترانه و گاه این نکته های ادبی و انتقادی و گفتاری تاریخی اضافه میشد برنامه های افسانه های هزار و یک شب موفق ترین برنامه های آن زمان بود در سال ۱۳۳۶ با راه اندازی ایستگاه ایست کیلو ولتی رادیو ملی ایران شکل گرفت.

دانلود خلاصه درس رسانه شناسی

دانلود جزوه رسانه شناسی