دانلود خلاصه درس رادیولوژی دیجیتال

جزوه تایپ شده رادیولوژی دیجیتال

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود خلاصه درس رادیولوژی دیجیتال

 

از معایب دیگر این سیستم میتوان افزایش نویز و کاهش کیفیت تصویر را نام برد که در اثر نرسیدن کامل نور حاصل از صفحات تشدیدکننده به CCD میباشد. استفاده از فیبرهای نوری و عدسیها هر دو سبب افزایش ناواضحی هندسی، پرتوهای پراکنده و کاهش قدرت تفکیک فضایی شده و ناخالصیهای موجود در فیبرهای نوری سبب ایجاد بهم ریختگی و آرتیفکتهای تصویری میگردد. نویز حرارتی ایجاد شده در CCD باعث کاهش کیفیت تصویر گشته، هر چند که امروزه با استفاده از CCDهای مدرن که به CCDهای سرد معروفند این نویز کمتر شده است. به دلیل وجود این ۹ معایب متخصصین عقیده دارند که این سیستمها کمکم جای خود را به سیستمهای جمع و جورتر با قدرت تولید تصویر با کیفیت مطلوبتر میدهند. گیرندههای صفحهای مسطح )EPD) این نوع گیرندهها فرم جدیدی از یک قاب گیرنده دیجیتالی اشعه X ،شامل آرایشی از ۱ صفحات نازک ترانزیستوری )TFT) و تبدیلکنندههای اشعه X که با نظم خاصی در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند، میباشد. حاصل این آرایش یک صفحه تخت به عنوان گیرنده تصویر در اندازه معمول فیلم رادیوگرافی میباشد. آرایش TFT هم به عنوان مبدل مستقیم و هم غیرمستقیم به کار میرود. در هر دو نوع سیستم طرح شارژ الکتریکی باقیمانده بعد از تابش اشعه به وسیله مکانیزم ویژهای خوانده شده و تبدیالت آنالوگ به دیجیتال برای تشکیل تصویر دیجیتالی انجام میشود. فنآوری تصویربرداری به روش مستقیم در فلورسکوپی هم مانند رادیوگرافی قابل استفاده میباشد. شکلهای ۱-۱۲ ،۵-۱۲-: ،۱۲ و ۷-۱۲ به ترتیب نمایش شکل ظاهری گیرندههای صفحهای مسطح، چگونگی تصویربرداری، پردازش و نمایش تصویر، شکل ظاهری کاست و تصویر گرفته شده توسط این سیستم میباشد. ۱ . Thin Film Transistors (TFT) 11 11 مبدلهای غیرمستقیم صفحهای پایه آمورف سیلیکون دانلود خلاصه درس رادیولوژی دیجیتال