دانلود خلاصه درس حریم خصوصی و امنیت اینترنت

جزوه تایپ شده حریم خصوصی و امنیت اینترنت

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود خلاصه درس حریم خصوصی و امنیت اینترنت

شود.( نه تنها بسیاری از این سایت ها در واقع فقط به منظور داونلود اتوماتیک spyware ها طراحی می شوند، بلکه ممکن است حاوی نرم افزار هایی باشند که پس از نصب شدن روی سیستم انواع و اقسام بدافزار را راهی کامپیوتر کند. دالیل ضعیف بودن در بعد امنیت و اینترنت و شبکه: ۱٫سهل انگاری: برنامه نویسان و طراحان از اهمیت نکات ایمنی اطالعی ندارند. ۲٫اولویت پایین: در برخی موارد، مسائل امنیتی مورد توجه الزم واقع نمی شوند. ۳٫محدودیت زمان و هزینه: بعضی از افراد تصور می کنند اقدامات امنیتی جهت طراحی، کدنویسی و آزمایش در طول فرآیند تولید نرم افزار، هزینه گزافی داشته و زمان زیادی را به خود اختصاص می دهد. ۴٫بی نظمی برنامه نویسان: در کارهای مربوط به برنامه نویسی، اشتباهات مشابه چندین بار تکرار می شود و باعث نقایص امنیتی می گردد. ۵٫خالقیت هکرها: افراد با انگیزه همیشه برای غلبه بر موانع امنیتی و کشف اشتباهاتی که منجر به نقایص امنیتی شوند، راهی پیدا خواهند کرد. ۶٫سطح پایین آگاهی کاربران: کاربران معمولی به طور طبیعی از تهدیدات اطراف خود آگاهی ندارند و به همین دلیل در پی راه های مناسب جهت تضمین امنیت داده ها و سیستم های خود نیستند. ۷٫نگاه غیرواقعی قربانیان توصیه هایی برای حفظ امنیت اعضای خانواده در اینترنت میلیونها خانواده هر روزه از اینترنت برای یادگیری، تحقیق، خرید، انجام امور بانکی، به اشتراک گذاری تصاویر، بازی، دانلود فیلم و موسیقی، ارتباط با دوستان، مالقات افراد جدید و… استفاده می کنند دانلود خلاصه درس حریم خصوصی و امنیت اینترنت

 

 

که برای حفظ امنیت در این محیط دانستن اصول اولیه محافظت ضروری است. با ورود اعضای خانواده به دنیای آنالین، صرف نظر از سن آنها باید آموزشهایی در مورد امنیت فضای سایبر به آنها داده شود چرا حریم خصوصی و امنیت اینترنت مدرس: آقای طاوسی ۱۱ که آمارها نشان می دهد هکرها هر ۳۹ ثانیه از طریق اینترنت به کامپیوترهای افراد حمله می کنند. همچنین بیش از دویست هزار ویروس رایانه تاکنون شناخته شده که این تعداد هر روز در حال افزایش است. طبق بررسی های صورت گرفته جرائم اینترنتی از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ نیز حدود ۳۳ درصد افزایش داشته اند و در سال ۲۰۰۸ حدود ۹۹ .میلیون آمریکایی قربانی سرقت یا جعل هویت قرار گرفته اند. اما در کشور ما باتوجه به جدید بودن بحث استفاده از ابزار الکترونیکی برای امور روزمره و عدم شناخت کافی از جرائم رایانه ای، اهمیت دانستن اصول اولیه محافظت در فضای سایبر امری است که به شدت احساس می شود. ●ضرورت حفظ امنیت اعضای خانواده در اینترنت شرکتهایی که در زمینه تولید ابزارهای فیلترینگ برای کنترل دسترسی کودکان به اینترنت فعالیت می کند، در گزارش های خود اعالم کرده اند که بیش از یک سوم اینترنت را سایت های غیراخالقی تشکیل می دهند که می توانند آسیب های فراوانی به کودکان و حتی بزرگساالن وارد کنند. دانلود خلاصه درس حریم خصوصی و امنیت اینترنت

 

 

براساس نتایج حاصل از مطالعات مشخص شده که از کل اینترنت بیش از ۳۷ درصد سایت ها با موضوعات غیراخالقی فعالیت می کنند. تعداد سایت های اینترنتی ارائه دهنده خدمات بازی های آنالین بسیار افزایش یافته و سایت های حاوی بخش های خشونت آمیز بیشتر شده که این امر هشداری برای استفاده بدون کنترل کودکان از اینترنت است. بر این اساس و با وجودی که آگاهی کودکان و نوجوانان برای دسترسی آسان به این سایت ها روزبه روز افزایش می یابد، لزوم دقت و کنترل خانواده ها برای کاهش ورود به این سایت های اینترنتی توسط کودکان ضروری خواهد بود. از آنجایی که دانستن اصول اولیه محافظت در فضای سایبر امری ضروری به نظر می رسد رعایت نکاتی در این باره به تمامی خانواده ها توصیه می شود: ۱ )به محل قرار دادن کامپیوتر در خانه دقت کنیم در خانه ای که کودکان و نوجوانان در آن زندگی می کنند، محل قرار گرفتن رایانه خانواده بسیار مهم است. بنابراین بهتر است که رایانه خانوادگی در محلی از خانه قرار گیرد که محل رفت و آمد زیاد اعضای خانواده باشد و تعداد ساعاتی که بچه ها با این رایانه کار می کنند نیز محدود باشد. بهتر است والدین اطمینان حاصل کنند که سیستمشان دارای نرم افزار امنیتی حاوی ابزارهای کنترلی والدین باشد.دانلود خلاصه درس حریم خصوصی و امنیت اینترنت