دانلود خلاصه درس جامعه شناسی شهری

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جامعه شناسی شهری را تعریف کنید.
جامعه شناسی شهری
جامعه شناسی شهری علم مطالعه کلیه مسائل اجتماعی شهر و شهرنشینی است و تجزیه و تحلیل شهر به عنوان یک واقعیت اجتماعی موضوع جامعه شهری است .
شهر: تجمع دائمی انبوه عظیمی از انسانها در فضایی معین است که به صورت یک مرکز زندگی اجتماعی بسیار پیچیده در آمده است پس از یک جنبه شهر انبوهی از افراد انسانی و فضایی را که در آن سکونت دارند شامل می شود از جمعیت دیگر شهر عبارت است از یک سازمان اجتماعی پیچیده می باشد یعنی شهر تنها از تجمع افراد تشکیل نمی شوند بلکه مشتمل بر گروهای مختلفی مانند: خانواده ،طبقات اجتماعی، اصناف ،اتحادیه ها،انجمن ها ، کارگاه ها، کارخانه ها و غیره است.

ملاک های تشخیص شناسایی شهر را نام ببرید.
ویژگی جمعیت شهری:
ملاک های تشخیص شناسایی شهر:
ملاک جمعیت
سیما و ظاهر شهر: (یعنی شهر نقشه نما شکل ساختمان ها نحوه خیابان کشی به عنوان شهر برخلاف روستا دارای نقشه منظمی بوده و دارای ساختمانهای بزرگ مجلل و خیابانهای وسیع است)
تراکم جمعیت: (یعنی تعداد جمعیت در هر کیلومتر مربع)
وجود ساختمان های اداری، سیاسی و خدماتی
سبک زندگی: که طبعاً در زندگی شهری به سمت فرد گرایی سوق پیدا می کند، در حالی که در روستا خیلی فردگرایی حاکم نیست.
نوع فعالیت اقتصادی: بر حسب این ملاک شهر جایی است که اکثر جمعیت آن به فعالیت غیر کشاورزی مشغول هستند و بیشتر در حوزه صنعت و خدمات اشتغال دارند.

نتایج و عواقب رشد شهرنشینی در ایران
بالا رفتن سطح مصرف: با توجه به اینکه جمعیت شهرنشین اکثرا در بخش خدمات مشغول به فعالیت هستند بیشتر یک جمعیت مصرف کننده می باشد و توسعه شهرنشینی عملا سطح مصرف را بالا می برد و نیاز به اقلام مصرفی رو به افزایش می رود در نتیجه نه فقط سطح قیمت ها افزایش می یابد بلکه کمبودهای نیازهای اساسی مانند مسکن ، غذا، وسایل حمل و نقل عمومی به شدت احساس می شود و به دنبال این مسئله افراد دریک تنش دائمی به دنبال درآمد بیشتر به تکاپو و حرکت در می آیند و در صورتی که محیط کسب و کار سالم پیدا نشود به کارهای ناسالم و مشاغل کاذب و در نهایت رفتارهای مجرمانه دست می زنند.
بیکاری پنهان و مشاغل کاذب: در شهرها اینگونه پدیده ها رو به فزونی می گذارد و افراد بخش قابل ملاحظه ای از ساعات شبانه روز را بیکار یا نیمه بیکارند. همراه با این بیکاری آشکار بیکاری های پنهان و مشاغل کاذب بخش مهمی از مهاجرین روستایی را به خود جلب می کند. در چنین محیطی روشن است که فعالیت های ناسالم و غیر قانونی جایگاه ویژه ای در شهرها پیدا می کند.
رشد و توسعه آسیب های اجتماعی در محیط شهری: جرم زایی در محیط های شهری بویژه در شهرهای بزرگ مسئله ای شناخته شده و قدیمی است.بر اساس مطالعات انجام شده در شهر 4 ۲۵% کشفیات مواد مخدر در 4 صورت گرفته است. ۲۷% هروئین کشف شده در کشور در 4 صورت گرفته است. ۵۰% کشفیات شیشه در 4 صورت گرفته است.

حاشیه نشینی در شهر و علل آن را توضیح دهید.
توسعه و گسترش حاشیه نشینی: توسعه سریع و برنامه ریزی نشده شهرنشینی موجب افزایش نسبت مسکن ناسالم و تراکم بیش از حد نفرات در واحد مسکونی و بالا رفتن برخوردها و تنش های اجتماعی می شود. یکی از صورت های حاد مسکن ناسالم کپرنشینی و حلبی آبادها است. محیطهای نامأنوس شهری برای مهاجرین و انتخاب حاشیه شهرها به عنوان محل سکونت، بیگانگی را به همراه می آورد و قرار گرفتن در شرایط بی هنجاری یا آنومیک شهرها برای کسانی که از فرهنگ اصلی خود جدا شده اند مفاسد اجتماعی ، اعتیاد و تنش های اجتماعی را افزایش می دهد. بعلاوه اینگونه افراد در کنش متقابل با یکدیگر ممکن است باندهای حرفه ای مجرم را ایجاد کند.
مبانی نظری جامعه شناسی شهری
۱- شهر آرمانی یا اتوپیا :
در تاریخ افکار و عقاید اجتماعی نظریه آرمان شهر جای بخصوصی را به خود اختصاص داده است. این نظریه که به مدینه فاضله نیز شهرت یافته است، مبتنی بر تصور خوشبینانه نسبت به امکان ایجاد شهرهایی است که از هر جهت نظام یافته و زیر نظارت دقیق دولت یا سازمان های محلی و حقوقی قرار داشته باشند. یا بوسیله فلاسفه، حکما یا ایدئولوگها اداره شود. نظام مدینه فاضله افلاطون که بیشتر هدفش اشاره به دولت شهرهای یونان است مبتنی بر محدودیت تعداد جمعیت شهر (۵۰۴۰ نفر) منطقه بندی بر حسب طبقات اجتماعی که سلسله مراتب معینی دارند. محدودیت ازدواجها و موالید ساکن شهر، آموزش و پرورش همگانی و دولتی و جابجا کردن جمعیت اضافی از مشخصات این نوع شهرهاست. نظریه آرمان شهر افلاطون به صورت های مختلفی در مدینه فاضله فارابی و در شهر خدای سن آگوستین و شهر آفتاب کامینلا و اتوپیا اثر توماس مور منعکس شده است و هرکدام به نوعی ویژگی های یک شهر مطلوب و آرمانی را ترسیم نموده اند. نظیر اینگونه برداشتها در آغاز قرن بیستم در شهرهای نوین کشورهای سوسیالیستی ملاحظه می شود.

۲- نظریه های تاریخی و تکاملی شهر :
صاحبان این نظریه با مطالعه شهر از خلال تاریخ و درگذر زمان چگونگی پیدایش عوامل مؤثر در توسعه مراحل رشد و روند شکل گیری شهرها را مورد مطالعه قرار داده سعی می کند آینده شهر را بر اساس گذشته آن پیش بینی کنند . در این دیدگاه شهر یک پدیده تاریخی است . که مرحله ای از رشد و تکامل جوامع انسانی را نشان می دهد . و به صورت موجودی که متولد می شود رشد می کند و گاه می میرد مطرح شده است چنین تحولی مبتنی بر تحول دولت ها و تغییرات سیاسی است که در جوامع رخ می دهد و نوعی فلسفه تاریخ ادواری را در خود دارد بر اساس این نظریه پیدایش و رشد جامع شهرنشینی را به دوره انقلاب نئولیتیک یعنی عصری که انسان از مرحله شکار و گردآوری خوراک به دورۀ تولید و بهره برداری از زمین گام برداشت منسوب کرده اند نخستین شهرها در بین النهرین و خاورمیانه در حدود ۵۰۰۰ تا ۸۰۰۰ سال قبل از میلاد پیدا شد و روشهای پیشرفته کشت و اهلی کردن حیوانات امکانات تازه ای را فراهم کرد . اقتصاد یک جا نشینی در بین النهرین ، مصر ، دره سند ، آمریکای مرکزی و جنوبی شکوفایی تازه ای به پیدایش و رشد شهرنشینی داده است در حدود ۵۰۰۰ سال پیش در منطقه خاورمیانه شهرهایی مانند تب و ممفیس شناسایی شده است که بین ۱۰ تا ۲۰ هزار نفر جمعیت داشته است در این گونه شهرها اقشار مختلفی مانند بازرگانان روحانیون کارگران مأموران حکومتی و صنعت گران فعالیت داشته اند یکی از مشهورترین صاحبنظران این دیدگان فوستل دوکولانژ مورخ و دانشمند شهیر فرانسوی است که کتاب شهر باستان را نوشته است . به نظر او هسته اصلی اجتماع پیش از شهرنشینی خانواده بود و اتحاد چند خانواده قلب یا هسته فراتری به نام قبیله را شکل داد چند قبیله نیز مشروط بر اینکه دین و آئین هر یک محترم شمرده شوند با هم متحد شدند روزی که چنین اتحادی صورت گرفت شهر بوجود آمد .
ابن خلدون در باب دوم از کتاب نخست مقدمه به تفصیل درباره بادیه نشینی و شهرنشینی سخن گفته است که هنوز هم موضوعیت دارد . به نظر او زندگی بادیه نشینی به منزله اصل و گاهواره تمدن و پیشتر از زندگی شهرنشینی است و معتقد است اساس و تشکیل شهرها و جمعیت آنها از بادیه نشینان بوجود آمده است از نظر ابن خلدون هنگامی که وضع زندگی طوایف و قبایل توسعه میابد و در توانگری و رفاه به مرحله ای برتر از نیازمندی می رسند آن وقت وضع نوین و جدید آنان را به آرامش و سکونت گزیدن وامیدارد . و در صدد توسعه خانه ها و بنیادگذاری شهرهای کوچک و بزرگ بر می آیند . بنابراین رسوم و عادات توانگری و رفاه آنان افزایش میابد و آنگاه شیوه های تجمل طلبی در همه چیز به حد ترقی و کمال میرسد . مانند تهیه کردن خوراک های متنوع و لذت بخش، خانه های مجلل ، پوشیدنی های فاخر . نکات دیگری که در رابطه با شهرنشینی از زبان ابن خلدون گفته شده است به این قرار می باشد:
صنایع خود از توابع شهرنشینی است و بناها و ساختمان ها به سبب وجود همین صنایع کمال می پذیرد .
لازمه شهرنشینی آرامش و سکونت گزیدن است و به همین سبب امنیت و حفاظت از شهر به نگهبانان و سپاهیان حرفه ای سپرده می شود

۳- شهر به مثابه یک نهاد اقتصادی :
سومین نظریه در خصوص شهر بیشتر از طرف مارکس و پیرن مطرح شده است از دید این نظریه دو خصلت ویژه در تشکیل شهر لازم است جمعیت طبقه متوسط و یک سازمان اجتماعی از نظرپیرن شهر اجتماع بازرگانان است . وبر نیز شهر را به لحاظ اقتصادی تعریف میکند و آن را مکان یا زیست گاه افرادی می داند که در درجه اول از راه بازرگانی امرار معاش میکنند وی در دسته بندی خود شهر را به ۳دسته شهرهای سوداگر و بازرگان ، شهرهای مصرف کننده و شهر تولید کننده تقسیم میکند که نوع اخیر آن از نظر زمانی نیز آخرین نوع آن شناخته می شود . که افزایش جمعیت و قدرت خرید آن ناشی از استقرار کارخانه ها و صنایع میباشد . از نظروبر حاکم شدن مفاهیم اقتصادی جدید باید نظام سیاسی و حقوقی جدیدی متناسب با نیازهای روزمرۀ مردم را به دنبال داشته باشد . به عنوان مثال دادگاه مدنی مستقل ، صنف هاو انجمن های حامی مصرف کنندگان و تولید کنندگان ، استقلال نسبی حقوق سیاسی شهروندان و رعایت شدن منشور شهروندی .

نظریه وابستگی در خصوص شهر نشینی را به اختصار توضیح دهید.

۴- نظریه وابستگی :
این بینش عمدتاً توسط صاحب نظرانی همچون گوندرفرانک ، سمیرامین و جرج رائول مطرح شده و تئوریزه شده است رائول معتقد است که غالب های رسمی توسعه ابزار توجیه سلطه غرب بر ملتهای محروم و کمتر توسعه یافته است که منجر به سلطه مرکز بر حاشیه میگردد از این دیدگاه شهرنشینی جهان سوم با جهان پیشرفته تنها از نظر افزایش تعداد شهرنشینان و رشد شهرها مشابه است لیکن شهرنشینی در شرایط وابستگی جهان سوم آن را به طور کلی از شهرنشینی جهان غرب مجزا و منفک می سازد . شهرها و مناطق ملل وابسته به گروهی از کشورها اطلاق میشود که اقتصاد ، سیاست و جامعه آنها توسط استثمارگران و استعمارگران به انحراف کشیده شده و زیر سلطه کامل آنها قرار گرفته است . در جهان سوم شهرها رشدی خیره کننده دارند در حالی که جمعیت نه در پی تولید بلکه در فرایند توزیع و دست به دست گشدن کالاهایی که عمدتاً وارداتی و ساخت خارج است یا حداکثر در این کشورها منتاژ میشود مشغول میباشند و مشاغل کاذب خدماتی را در اختیار دارند . با توجه به این مباحث طرفداران این نظریه معتقدند برای حل مشکلات شهرهای جهان سوم نیاز به روش شناسی خاصی می باشد که با روش شناسی حل مشکلات شهرهای کشورهای پیشرفته متفاوت است زیرا این دوشهر ماهیتاً با هم متفاوت هستند.
۵- نظریه نظام جهانی :
به دنبال نظریه وابستگی که توسط عده ای از اندیشمندان در دهۀ ۱۹۷۰ مطرح شد عده ای به تئوری نظام جهانی گرایش پیدا کردند . چهره معروف این تئوری ایمانوئل والرشتاین است که در طرح و توسعه این نظریه نقش اساسی داشته و افکار خود را در کتاب نظام جهانی مدرن چاپ نموده است به نظر او که مبتنی بر تئوری مرکز – پیرامون است مادر شهرهای کشورهای پیشرفته مراکز کنترل نظام جهانی اند و بنیانگذار رابطه اقتصادی و مبادلات نابرابر می باشند . که با این اقدام خود توسعه پایدار شهرهای کشورهای جهان سوم را به تأخیر می اندازد شهرهای جهان سوم تنها به عنوان شهرهای صادر کننده مواد خام به کشورهای پیشرفته عمل میکنند و از طرفی توزیع کننده کالاهای تولیدی کشورهای پیشرفته می باشند به عبارتی نقش نمایشگاه را بازی میکنند . و به این ترتیب رشد بخش خدمات مایع اصلی توسعه شهرهای جهان سوم است . لذا الگوهای شهری شدن در مرکز و پیرامون از فرایندهای کاملاً متفاوت و متمایزی پیروی کرده است .
۶- نظریه روانشناختی شهر :
یکی از نظریه پردازان این دیدگاه جرج زیمل است . بنظر زیمل اجتماع را می توان زندگی ماقبل صنعتی و جامعه را حیات صنعتی دانست اجتماع مخصوص فضاهای روستایی و جامع مخصوص فضاهای شهری است . در اجتماع روابط غیر رسمی و ساده است در حالیکه در جامعه روابط رسمی و پیچیده است در شهرهای بزرگ بویژه کلانشهرها جمعیت عظیم و متراکم شهر و فشار آن به زندگی انسان هویت فردی و آزادی او را به خطر می افکند و این امر موجب انزوا و از خودبیگانگی او می شود .اما او معتقد است که انسان در شهر در عین از خود بیگانگی به نوآوری و خلاقیت می پردازد هدف اصلی افراد در زندگی شهری سودجویی و انگیزه های فردی است و تعامل و کنش متقابل آنها ضرورتی اجتناب ناپذیر برای دستیابی به سود است .

ویژگی اساسی شهرها از دیدگاه ملور را نام ببرید.
ملور ۵ ویژگی اساسی را برای شهرها مطرح می کند:
ساکنین شهرهای بزرگ تحت تأثیر تحرکات و جوش و خروش فضای شهر و محرکهای زیستی ، اجتماعی و روانی آن شخصیتی جدید پیدا میکند
سیطرۀ اقتصاد پولی در شهرها که بر مبنای معامله ، محاسبه ، عقلانیت و حسابگری بنا شده است این خصایص را به افراد منتقل میکند
تکیه بر اقتصاد پولی جهان را کمیت گرا می سازد لذا آدمیان بر اساس دقایق و میلیمترها زندگی میکنند
در شهرها تقسیم کار اجتماعی و اقتصادی بر اساس تخصص ها به حد اعلای خود می رسد ضمن اینکه رقابت فرایند تخصصی شدن را کاملتر میکند
فرد در کلان شهر استقلال جدیدی بدست می آورد و تولدی تازه می یابد که در سایر اشکال محیط های اجتماعی ممکن نیست بطوری که فرد می تواند همزمان در گروه ها و فضاهای متفاوتی ابراز وجود کند و به ایفای نقش بپردازد در نتیجه شهرنشین بر خلاف روستانشین با مغز خود به محرکها پاسخ می دهد نه با قلب خود.

زمینه های اجتماعی ظهور مکتب شیکاگو در حوزه شهری را توضیح دهید.
۷- مکتب اکولوژی (مطالعه انسان در محیط زیست):
زمینه های اجتماعی ظهور مکتب شیکاگو:
شروع قرن بیستم در آمریکا با تحول شدید اقتصادی و حرکت از جامعه روستایی یا سنتی به جامعه شهری یا مدرن همراه شد. شهر ها به سرعت با خیل عظیم مهاجران مواجه شدند و مردمانی با فرهنگ های مختلف و گروه های قومی و اقلیت های متفاوت در شهر ها تجمع کردند. این درحالی بود که محدودیت های شهری آنها را ملزم به زندگی در فضاهای کوچک و بسیار نزدیک به یکدیگر کرده بود. تفاوت های اجتماعی موجب تفاوت در محل سکونت و تراکم و عدم تراکم در مکان های مختلف می شد. بدین ترتیب مسائلی مانند کمبود مسکن ، برخورد فرهنگ ها ، مسائل اجتماعی به سرعت چهره خود را نشان دادند. شیکاگو به عنوان سرامد شهرهای امریکا بیشتر از شهرهای دیگر درگیر این مسائل شد. ارزش زمین با شتابی سرسام آور افزایش یافت. و بر اثر مهاجرت های بی رویه و فقر در بین مهاجرین مناطق آلانک نشین گسترش یافت. به تبع این مسائل میزان بزهکاری در این شهر افزایش چشم گیری پیدا کرد و از نظر جنایت سازمان یافته سرآمد جهان شد. قمار، فحشا، باندهای خشن، تقلب های انتخاباتی، فساد پلیس و سیاست مداران و نارسایی سیستم قضایی به اوج خود رسید. در چنین شرایطی اداره کنندگان شهر و مدیریت دانشگاه شیکاگو تصمیم به تأسیس گروه جامعه شناسی شهری گرفته و جامعه شناسان برجسته ایالات متحده را به این شهر دعوت نمودند. که این افراد بنیانگزار مکتب شیکاگو در جامعه شناسی شهری شدند.

بنیان های نظری مکتب جامعه شناسی شیکاگو
با اینکه مکتب جامعه شناسی شیکاگو سلسله وسیعی از موضوعات گوناگون را چه در تئوری و چه در پژوهش های تجربی در بر می گیرد اما شهرتش بیش از هرچیز مرهون جامعه شناسی شهری است. این تفکر که شهرها به اندازه کافی شبیه به یکدیگر هستند و وجوه تشابه بین دو شهر را می‌توان در سایر شهرها تعمیم داد، موضوع اصلی مطالعات دانشگاه شیکاگو زیر نظر رابرت پارک بوده است . از نظر پارک اجتماع شهری با رشد سازمان خود مجموعه ای از تمایلات ، گرایش ها و رویدادهایی است که در قالب نظری قابل تبیین است. و می تواند موضوعی مستقل برای مطالعه باشد. مطالعات شیکاگو اصولا از دیدگاه بوم شناسی یا اکولوژیک بود. در این دیدگاه گرچه شهر بر طبیعت انسانی استوار است لیکن پس از ایجاد چون عنصری مستقل بر حیات شهروندان اثر می گذارد و به زندگی آنان شکل می بخشد. پس شهر خود تبدیل به متغیری مستقل می گردد که تبیین کننده فرایندهای شهری و شیوه گذران زندگی شهری در محدوده شهر به شمار می آید. از این رو وظیفه جامه شناسی شهری و شهرنشینی بررسی و مطالعه اثرات محیط شهری (اکولوژی) انسان و ساخت اجتماعی است. از نظر بنیانگزاران این مکتب انسانها در جامعه از یک سو درگیر رقابت دائمی هستند که در توزیع مکانی افراد و گروه های متکی به هم نمودی عینی و مشهود می یابد . از سوی دیگر وجود اجماع و وفاق در شهرها بر پایه یک نظام اخلاقی قرار دارد.
بدینسان رقابت و تضاد و همسانسازی و همانندگردی به عنوان مهمترین فرایندهای اجتماعی که در شهر جریان می یابد جمعیت را به گروه های متمایز با انسجام درونی لیکن رقیب یکدیگر تقسیم می کند. از آنجا که رقابت و درگیری دائمی چنانچه کنترل نشود جامعه را از هم می پاشد نظام اخلاقی جامعه به ناگزیر ایجاد می گردد. پس جامعه که از تجمع جمعیت حاصل شده است دارای چارچوب بوم شناختی است و بر این پایه خورده نظام های اقتصادی، سیاسی و اخلاقی برقرار می‌شوند تا برای فضای قابل استفاده به رقابت بپردازند.
به دنبال رقابت و درگیری هجوم گروه های مختلف به فضاهای درون شهری و جابجایی این گروه‌ها در خور اهمیت است. یکی از وظایف جامعه شناس شهری از دیدگاه مکتب شیکاگو ، بررسی رابطه اجتماعی و سکونتگاه به نحوه هجوم به شهر و توالی گروه ها در مکان و کشف قانون‌مندی های جدایی گزینی مکانی بین گروه ها و طبقات یک شهر است.
آقای ارنست برگس مدل توسعه فضای شهر تحت عنوان مدل دوایر متحدالمرکز یا حلقه های انضمامی را ارائه داد.
وی با این مدل در پی آن بود تا بگوید صور زندگی اجتماعی با فضا و مکان اشغال شده رابطه ای تنگاتنگ داشته و توزیع مکانی جمعیت از ارتباط دائمی رقابت و اجتماع در چارچوبی مکانی شکل می‌گیرد.
از نظر طرفداران این مکتب شهرهای دارای سه نوع ویژگی مشترک هستند: اندازه، تراکم و ناهمگنی
در شهرها تعداد بسیار زیادی از افراد در فاصله بسیارکمی با یکدگر زندگی می کنند اما بیشتر آنها به درستی یکدیگر را نمی شناسند. و تماس های آنها زود گذر و ناپیوسته است. این تماس ها به جای آنکه روابط مطلوبی را موجب شود فقط ابزاری برای رسیدن به هدف می باشد.

پنج مورد از ویژگی های زندگی شهری از دیدگاه لوئیس ورث را توضیح دهید.
ویژگی های فراگیر زندگی شهری از دیدگاه لوئیس ورث
خاصیت سودجویانه روابط بین افراد در شهر در سطح نهادها و در آشکار ترین صورت خود در تخصصی شدن کارها و حرف مختلف تجلی می نماید. و گسترش روابط مالی و پولی علیرغم ایجاد نظام قواعد و مقررات به روابط غارتگرانه می انجامد.
تراکم ، قیمت زمین، اجاره بها ، دسترسی به خدمات ، بهداشت ، پرستیژ(موقعیت) ، مسائل زیبایی شناختی ، دوری از آلودگی به معیارهایی بدل می شوند که هر یک بر انتخاب محل سکونت شهروندان اثر می گذارد.
زندگی جمعی فشرده و کار کردن افرادی که احساسات و عواطف خاصی نسبت به هم ندارند در کنار یکدیگر رقابت جویی ، جاه طلبی و بهره کشی متقابل را رواج می دهد و برای جلوگیری از بی مسئولیت ها و بی نظمی های اجتماعی نوعی کنترل صوری ضروری می گردد.
جمعیت زیاد و تراکم بالا موجب جداسازی گروه های اجتماعی بر اساس ویژگی هایی نظیر قومیت ، نژاد و منزلت اقتصادی و اجتماعی می شود .
هرچند افراد به لحاظ مکانی به هم نزدیکند اما به لحاظ فاصله اجتماعی از یکدیگر دورند. به عبارتی تماس های افراد با یکدیگر سطحی ، زودگذر ، جزئی و غیر عاطفی است.
شهر نشینی انسان را پیچیده حسابگر و عقل گرا می کند و همزمان به دلیل تغییرات سریع در زندگی افراد را دچار تعارض می سازد.
بالاخره زندگی شهری ابزار رسمی کنترل اجتماعی را جایگزین ابزارهای کنترل غیر رسمی می کند.

مطالعات و برنامه ریزی شهری در ایران
مطالعات علمی شهر به معنای شناخت و طراحی برای شهرها در ایران اولین بار در اواخر زمامداری رضا شاه پدیدار می شود . هدف اصلی مناسب کردن شهرها برای زندگی جدید و بویژه تعریض معابر و تبدیل کوچه های تنگ و پیچ در پیچ به خیابان هایی وسیع به منظور امکان پذیر ساختن عبور اتومبیل بود. تهیه این نوع طرح های شهری بصورت سیستماتیک توسط فرانسویان، ایتالیایی ها و آلمانی ها در ایران شروع شد. در این مطالعات بیشترین توجه به سیمای شهر و معماری بود و هنوز حساسیتی نسبت به شیوه زندگی و جنبه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی وجود نداشت. نتیجه این اقدامات در اغلب موارد تخریب بافت سنتی شهرها بود. زیرا در آن مقطع مباحث پیوند میان گذشته و حال نه به درستی درک می شد و نه منظور نظر بود.

انواع مختلف طرح های شهری و مطالعات برنامه ریزی شهری را نام ببرید.
طبقه بندی مطالعات شهری
الف) طرح های شهری و مطالعات برنامه ریزی شهری و منطقه ای
این مطالعات یا طرح هستند و یا فقط مطالعه و اساسا در حوزه برنامه ریزی شهری ، شهرسازی و احیانا معماری قرار می گیرند. هرچند که به مسائل اقتصادی و اجتماعی نیز پرداختند. این طبقه از مطالعات به ۹ گروه تقسیم می گردد:
طرح های توسعه و عمران شهرها
طرح های جامع و تفضیلی
طرح های هادی
طرح های با هدف خاص
مطالعات با هدف خاص
مطالعات مربوط به شهرهای جدید
مطالعات مربوط به نوسازی و بازسازی
مطالعات منطقه ای
مطالعات مربوط به معماری و شهرسازی
با این وجود رشد شتابان و شگفت انگیز شهرها که خود ناشی از نرخ بالای رشد جمعیت و مهاجرت می باشد، هر نوع پیشبینی طرح های جامع را پشت سر می گذارد. تغییرات آنچنان سریع است که اصولا اعمال کنترل و اجرای طرح دچار مشکل می شود. پدیده های جدید پیش بینی نشده هر لحظه امکان دارد که ظاهر شوند و روندهای پیش بینی شده را دچار تحول و دگرگونی کنند.

ب) مطالعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهر ها
این طبقه از مطالعات که پژوهشهای جامعه شناسی، جمعیت شناسی ، تاریخی و فرهنگی را در بر می گیرند، به چند گروه تقسیم می گردد:
مطالعاتی که تحت عنوان مونوگرافی (مطالعه موردی یا تک نگاری) شهرها شناخته می‌شوند.
مطالعاتی که تحت عنوان گزارش اوضاع اقتصادی ـ اجتماعی شهرها شناخته می شوند.
مطالعات جمعیت شناختی شهرها
مطالعات جغرافیایی و تاریخی
مطالعات مربوط به مشکلات خاص شهرنشینی

ج) مطالعات مربوط به پدیده ها ، تجهیزات و تسهیلات شهری
این طبقه از مطالعات به مسائل گوناگون مرتبط با زندگی شهری می پردازد و به چند گروه تقسیم می گردد:
مطالعات مربوط به مسکن
مطالعات مربوط به اوقات فراغت در شهر
مطالعات مربوط به آموزش در شهر
مطالعات مربوط به اقتصاد شهری و شهرنشینی
مطالعات مربوط به حقوق شهری و شهروندی
د) مطالعات مربوط به حاشیه نشینی در شهرها
بخاطر اهمیتی که موضوع حاشیه نشینی در شهرها دارد یک طبقه به این مطالعات اختصاص یافته است.
رشد شتابان شهرنشینی و افزایش میزان مهاجرت روستائیان به شهرها مسئله حاشینه نشینی مسکن نامناسب را پدید می آورد. مطالعات مربوط به حاشیه نشینی عمدتاً از دهه ۵۰ به بعد انجام شده است. که دقیقا زمانی است که شهرنشینی رشد بسیار سریعی داشته است. و پس از گذشت یک دهه از اصلاحات عرضی مشکلات ناشی از مهاجرین روستایی در شهرها بصورت حاشیه نشینی بروز کرده است. از میان مطالعات انجام شده در این حوزه ، مطالعه دکتر پرویز پیران تحت عنوان آلونک نشینی در 4 از مطالعات برجسته این حوزه می باشد.

جامعه شناسی روستایی
جامعه شناسی روستایی به بررسی الگوها و ساخت اجتماعی روستا و اثرات متقابل آن بر ساکنین روستا می پردازد.

ساختار اجتماعی جامعه روستایی ایران
مبحث ساختار اجتماعی از کلیدی ترین مباحث جامعه شناسی است که در قالب حوزه واقعایات اجتماعی مورد توجه بوده است .

تعریف ساخت از دیدگاه رادکلیف براون را بنویسید.(سطر اول)
رادکلیف براون ساخت را ترتیب نظم یافته ای از اجزاء یا عناصری که یک کل را تشکیل می دهند تعریف میکند . پیتر بلا در تبیین مفهوم ساختار اجتماعی در کنار طرح پارامترهای مربوط به ساختار از مفهوم موقعیت اجتماعی که مناسبات نقش و کنش متقابل اجتماعی افراد را تحت تأثیر قرار میدهد استفاده می نماید به تعبیری محیط های اجتماعی که ما در آن زندگی می کنیم تنها شامل مجموعه های اتفاقی روی دادها یا کنش ها نیستند نظم های اساسی یا الگومندی هایی در چگونگی رفتار مردم و روابط آنها وجود دارد که مفهوم ساخت اجتماعی به آن اشاره دارد بنابراین ساختارها دلالت بر مناصب فرافردی دارند به عبارتی واحدهای اصلی ساختار اجتماعی نه اشخاص بلکه نقش ها و سازمان اجتماعی است که اشاره به خوشه های ساختاری نقش ها دارد . ساختار تشکیل شده از قواعد و منابعی که در بازتولید نظام های اجتماعی نقش دارند یعنی قواعدی که در تعاملات اجتماعی قالب بندی می شوند و برای کنشگران اجتماعی چگونگی کنش اجتماعی و نیل به اهداف را مشخص می سازد .
ساختار جامعه روستایی قبل از اصلاحات ارضی
ساختار جامعه روستایی بعد از اصلاحات ارضی
ساختار جامعه روستایی بعد از انقلاب اسلامی

ساختار جامعه روستایی قبل از اصلاحات ارضی را به اختصار توضیح دهید.
ساختار جامعه روستایی قبل از اصلاحات ارضی
جامعه روستایی قبل از اصلاحات ارضی که در قالب نظام ارباب رعیتی اداره می شد جامعه ای بسته بود که به لحاظ جامعه شناختی از مجموعه ای از خانوارهای خرده مالک زارع صاحب نسق و فاقد نسق یا خوشنشین ، مالکان و عوامل آنها و تعداد معدودی صنعتگر کسبه و نزول خوار تشکیل شده بود .چنین جامعه ای ارتباط بسیار ضعیفی با اطراف خود بویژه شهرها داشته و دارای نگاه به درون و حالتی مستقل و خود بسنده بوده است زمین داران می کوشیدند تا با حفظ انزوای اجتماعات روستایی قدرت خود را پایدار تر کنند آنها با لقو و انکار حق کشت نسق داران غایب بی تحرکی مکانی را تشویق می کردند در واقع حق نسق امتیاز وابسته به اقامت در روستا قلمداد میشد . آنها حتی از طریق مخالفت با نوع آوری هایی همچون ایجاد مدارس روستایی رابطه دهقان با مقامات دولتی را محدود می کردند در چنین جامعه ای تحرک اجتماعی در سطح پایین و تقسیم کار اجتماعی ساده و مبتنی بر ویژگی های جنسی و سنی در واحد تولیدی خانوار و در سطح فراتر از خانوار به عبارت دیگر در بنه به عنوان واحد تولیدی جمعی تقسیم کار مبتنی بر مهارت و تجربه بود .
منظور از خانوار : یک واحد اقتصادی ، اجتماعی است که تشکیل شده است از چندین نفر که با هم کار می کنند و در یک اقامتگاه زندگی می کنند ، با یکدیگر همخرج هستند و معمولاً با هم غذا میخورند .
بنه : یک واحد مستقل زراعی بود که عده ای دهقان با سمت های مشخص اجتماعی بر اساس تقسیم کاری که مبتنی بر امتیازات اقتصادی و منزلت های اجتماعی بود در یک روستا یا چند قطعه زمین مشخص با مقدار آب و نیروی شخم معین (گاوکار) بوسیله تعدادی ابزار کار متعلق به بنه به مدت یکسال زراعی به کشت و زرع می پرداختند .
در چنین نظامی روابط نابرابری بین مالک و زارع وجود داشت و زارعان با اشکال مختلفی تحت استثمار و بهره کشی اربابان بودن اما به دلیل فرهنگ حاکم بسته بودن جامعه سنت گرایی و احترام بدون قید و شرط به مقام بالاتر این فشارها کمتر تبدیل به شورش و اعتراض میشد به عبارتی پیوندهای قومی و پدرسالارانه شکاف طبقاتی گسترده را ترمیم و پنهان میکرد و به همین دلیل اکثریت افراد از وضعیت موجود خود رضایت کامل داشتند قدرت و اقتدار حاکم بر این جامعه از نوع سنتی بود که یا به طور مستقیم از طرف مالک یا غیرمستقیم از طریق نمایندگان او یعنی مباشرین و کدخدا اعمال میشد به عبارت دیگر در این مرحله دولت در روستاها نقشی نداشت مالکیت زمین عنصر تعیین کننده منزلت اجتماعی بود که توزیع آن نیز بسیار نابرابر بود . شکل مسلط مالکیت بر زمین قبل از اصلاحات ارضی بزرگ مالکی بر اساس تملک کامل روستاها بود الگوی عمومی مالکیت در این دوران مخلوطی از بزرگ مالکی فئودالی ، خرده مالکی غایب و مالک دهقانی بود بیشتر روستاهای ایران تحت مالکیت کل روستا و به ۴ شکل خالصه ، سلطنتی ، وقف و اربابی بود بلحاظ روابط تولید و چگونگی تخصیص مازاد نظام سهمبری به طور عمده مبتنی بر عوامل ۵ گانه تولید (زمین ، آب ، کار ، وسیله شخم ، بذر) بود . از منظر قشربندی اجتماعی از ارباب یا مالک، مباشر ، کدخدا ، اجاره دار ، گاوبند ، رعیت یا زارع ، خوشنشینان و دهقان مستقل در جامعه روستایی ایران نامبرده شده است که هر یک در سلسله مراتب اجتماعی و نظام قدرت دارای جایگاه و منزلت خاص خودشان بودند .

اهداف اصلاحات ارضی را نام ببرید.
اهداف اصلی اصلاحات ارضی (بین سالهای ۴۳-۱۳۴۱)
الف) تضمین حق شناسی وفاداری و پشتیبانی انبوه بزرگی از جمعیت کشور که کارشان کشاورزی بود و زندگی خود را از این راه اداره می کردند.
ب) بالا بردن میزان بازدهی کشاورزی
ج) کاهش نفوذ و قدرت بزرگمالکان، روسای قبایل و روحانیون که بر اراضی وقفی نظارت داشتند.
د) جلب رضایت خورده گیران داخلی و خارجی که عامل اصلی فقر و عقب ماندگی را نظام فئودالی و زمین داری معرفی می کردند.

نظر نیکی کدی در خصوص اصلاحات ارضی
به اعتقاد نیکی کدی اصلاحات ارضی به دلایل سیاسی شامل فشارهای داخلی و خارجی و برخی تغییرات در نگرش های رعایا (از مقدرنگری تا بی میلی) سبب اصلاحات ارضی شد. به هرحال نیز کشوری که قصد دارد قدرتمند و مدرن شود اصلاحات ارضی ضروری است. از نظر کدی با توجه به رشد طبقه متوسط و تحصیل کرده و ورود آنها به درون حکومت، بسیاری از آنها نیز مانند شاه می دیدند که زمینداران بزرگ غائب، مانع فرصت های بیشتر برای توسعه اقتصادی کشور شده اند. شاه امیدوار بود که حمایت ملاکین را با حمایت برخی از عناصر طبقه متوسط و رعایا جایگزین کند.

نظر استاد باقر مومنی را در خصوص اصلاحات ارضی بیان کنید.
نظر باقر مومنی در خصوص اصلاحات ارضی
باقر مومنی در کنار اهداف اقتصادی، اجتماعی اهداف سیاسی را جنبه عمده اصلاحات ارضی می داند. مومنی بیان می دارد سرمایه داری بزرگ وابسته با طرح مسأله اصلاحات ارضی در لحظه ای که بحران سیاسی داشت اوج می گرفت می خواست با یک تیر دو نشان بزند: هم سنگرهای سیاسی را از رقیبان ملاک خالی سازد و هم توده ها را آرام کند.
مبانی نظری مهاجرت
در مورد مهاجرت روستا – شهر ، نظریات مختلفی وجود دارد که هر کدام از آنها از زوایای مختلف و به ویژه اقتصاد کلان و خرد به این پدیده نگریسته اند. در این زمینه کسانی مثل تودارو ، لوئیس ، لی و دیدگاه هایی همانند کارکردگرایی ، وابستگی، اقتصاد دوگانه و… مطرح هستند. با تأکید بر علل مهاجرت از روستا به شهر به چند مورد از نظریه های فوق اشاره می شود تا بتوان به دیدی جامع (نظری) دست یافت.
نظریه لاری ساستاد :
وی به مساله مهاجرت از  دید سرمایه گذاری پرداخت . . به نظر  وی  مهاجر وقتی اقدام به مهاجرت می کند که  این امر  دارای  بازده اقتصادی باشد .بازدهی که  فراتر  از تفاوت در آمد در مبدا و مقصد مهاجرتی است . بر اساس نظر وی که به نظریه هزینه – فایده موسوم است ،  مهاجرت زمانی انجام می گیرد که درآمد مبدا بعلاوه هزینه واقعی مهاجرت کمتر  از   در آمد قابل  انتظار  باشد .

نظریه کارکردگرایان در خصوص مهاجرت را به اختصار توضیح دهید.
نظریه کارکردگرایان :
این نظریه بر تبیین دلایل و پیامدهای مهاجرت استوار است و در خصوص دلایل مهاجرت بر این فرض تأکید می کند که تمام نیازهای اجتماعی در چارچوبی از نظام اجتماعی آموخته می شود. کنش گران در یک نظام به نیازهایی باور دارند که در آن نظام نمی توانند آنها را برآورده سازند ؛ زیرا خصایص ساختن نظا م های اجتماعی و کنشگران هرگز در طول زمان ایستا نیستند. این دیدگاه در توجیه مهاجرتهای روستاییان عقیده دارد : از آنجا که نیازهای اجتماعی افراد در محیط های روستایی برآورده نمی شود و در تعدادی از شهرها پاسخی صحیح برای آن ها وجود دارد، از این رو گونه ای عدم تعادل میان جوامع روستایی و شهری ایجاد می شود و روستاییان برای برآورد نیازهای خود دست به مهاجرت می زنند؛ بنابراین از دید گاه این نظریه، مهاجرت روستا _ شهری، ناشی از عدم تعادل های اقتصادی و اجتماعی موجود بین مناطق مختلف است.
نظریه وابستگی مهاجرت :
در مقابل دیدگاه کارکردگرایان، نظریه پردازان مکتب وا بستگی، علل و پیامدهای مهاجرت را در ارتباط با هم می دانند؛ زیرا از نظر آن ها مهاجرت و توسعه نابرابر با یکدیگر ارتباط متقابل دارند و یکدیگر را تقویت می کنند.نظریه پردازان مکتب وابستگی در بحث مهاجرت، عدم توسعه را در نظر داشته و تحلیل های خود را در ارتباط با آن ارائه کرده اند. در این دیدگاه مهاجرت روستا به شهر، قانونمند و در عین حال پیچیده تصور شده است افزایش و تنوع مشاغل شهری موجب میشود تا شهرها در نظر روستاییان بیکار مدینه فاضله به نظر بیاید و همراه با جاذبه های خود در مقابل دافعه های روستا مهاجرت را ایجاد می کند.
نظریه مهاجرتی مایکل تودارو (۱۹۷۵) :
مایکل تودارو در این نظریه سعی کرده است تا مهاجرت شد ت یافته از روستا به شهر را با بیکاری رو به رشد شهری توضیح دهد. فرضیه آغازین وی این است که مهاجرت عمدتاً پدیده ای اقتصادی است و با بیکاری، تصمیم به مهاجرت منطقی است.تودارو می گوید اگر تفاوت درآمد بین مناطق شهری و روستایی ۱۰۰ درصد باشد ، یعنی اگر شخصی در روستا بدون هیچ درآمدی باشد و احتمال یافتن کار در شهر برای او ۶۰ درصد باشد، بنابراین درآمد او در شهر ۶۰ واحد است و فرد روستایی به شهر مهاجرت  می کند.
نظریه عوامل میا نی ا ورت، اس، لی (۱۹۶۶) :
این نظریه مهاجرت را تحت تأثیر چهار عامل عمده تبیین می کند: ۱٫عوامل مرتبط با حوزه مبدأ مهاجرت(برانگیزنده و بازدارنده) ۲٫عوامل مرتبط با حوزه مقصد مهاجرت(برانگیزنده و بازدارنده ) ۳٫موانع موجود در جریان مهاجرت از مبدأ به مقصد ۴٫عوامل شخصی

پیامدهای مهاجرت از روستا به شهر
آثار و نتایج مهاجرت روستاییان به شهرها را می توان در سه زمینه مورد بررسی قرار داد:

آثار مهاجرت از روستا به شهر را نام برده یک مورد را توضیح دهید.
آثار مهاجرت نسبت به مبدا مهاجرت (روستاها) :
۱٫ تقلیل جمعیت مبدا (روستاها) ۲٫ تخلیه نیروی کار فعال وکارکن ومستعد روستاها
۳٫ برهم زدن ترکیب جمعیت روستایی ۴٫ دگرگونی قشربندی روستاها
۵٫فروپاشی تدریجی کشاورزی روستایی ۶٫ دگرگونی تدریجی چهره طبیعی روستاها
۷٫ رویکرد کشاورزی دهقانی به کشاورزی تجاری(کشت محصولات بازاری وصادراتی،)
آثار مهاجرت نسبت به مقصد مهاجرت (شهرها)  :
۱٫ دگرگونی قشربندی جمعیت شهری
۲٫ پرولتریزه شدن روستاییان(تبدیل روستایی به کارگر) و افزایش گروه درماندگان شهری
۳٫افزایش مشاغل کاذب مانند دستفروشان دورگرد
۴٫ پیدایش حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ و عواقب ناشی ازآن
۵٫ عدم کفایت امکانات وخدمات شهری برای شهرنشینان
۶٫ رشد بیمارگونه شهرهای مختلف و توسعه ناهماهنگ آنها به علت توزیع نامتوازن مهاجرتها جذب ونابودی تدریجی زمین های شهری وگرانی آنها
۷٫ دگرگونی قهری محیط طبیعی وآلودگی محیط زیست شهرها
تعریف ویکی پدیا از حاشیه نشینی:
حاشیه‌نشینی پدیده‌ای است که با اسکان غیررسمی و بدون مجوّز گروه بزرگی از مردم در مکانی در کنارهٔ شهرها ایجاد می‌شود. شهرک‌های حاشیه‌نشینان در اصل «روستای شهر» یا «شهرک‌های روستاگونهٔ درون شهر» هستند.

پنج مورد از علل حاشیه نشینی را بیان کنید.
علل حاشیه نشینی
۱-پائین بودن درآمد در روستاها و نبودن فرصتهای اشتغال در جریان حرکت روستائیان به شهرها و رشد سریع جمعیت شهری
۲- کمبود مسکن در شهرها
۳- تفاوتهای نژادی که موجب رانده شدن گروههای خاص در برخی شهرها و نواحی شده است (عمدتاً در کشورهای در حال توسعه) در ایران گتوههای نژادی در خوزستان – 4 – مشهد – شیراز سابقه دارند.
۴-گرانی غیر متعارف زمین شهری در کلان شهرها (قیمت یک قطعه زمین در قاسم آباد از ۱۷م در ابتدای سال ۸۵ به ۲۵۰ م در ابتدای سال ۹۱)
۵- نگاه تمرکز گرای سیستم دولتی و افزایش بیشتر امکانات مادی و اقتصادی دولت به شهرهای بزرگ ( اختصاص بیش از ۳۰% بودجه عمرانی کشور به 4) که موجب افزایش امکانات در شهر و کاهش آن در روستاهها و مناطق کوچک خواهد شد( شما امکانات و رفاه را در تلویزیون نشان میدهید بعد توقع دارید روستائی که در تقسیم منابع بدست شما، از حق خود و این امکانات محروم شده بدنبال پیشرفت و رفاه نیاید؟!!)
۶- شهری شدن و مدرنیزاسیون آمرانه که موجب گسست یکباره جامعه از ریشه ها میشود که خود موجب بی هویتی و کم توجهی به ریشه ها و رفاه طلبی به هر قیمتی خواهد شد.
۷- عدم تأمین نیازهای درآمدی و مسکن طبقات مستضعف جامعه در بازار رسمی زمین و مسکن بدلیل افزایش شدید قیمت مسکن و تورم که موجب علاقه به زندگی در حاشیه شهر شده است که خود موجب رشد تصاعدی حاشیه نشینی خواهد شد.( بحث ارزش افزوده زمین) نگرانی از آینده و تأمین مسکن و اجاره بهای بالا هم تشدید کننده خواهد بود.
۸- گسترش شکاف طبقاتی
۹- مهاجرت روز افزون روستائیان به شهردلیل عوامل دافعه مبدأ (بویژه فقر و بیکاری)
۱۰- مهاجرت طبقات کم درآمد شهری بویژه کارمندان به حاشیه شهرها که در آینده قطعاً بستر بحران خواهد بود.
۱۱- عدم توجه در مکان یابی صنعتی به سکونت کارگران ساده،در این مناطق عمدتاً مکان سکونت مهندسان وکارمندان ارشد طراحی شده وبرای کارگران ساده پیش بینی صورت نمی گیرد (مثال ممکو وشهرک مقداد منطقه پتروشیمی ، شهر ماهشهر )

تعریف سبک زندگی :
سبک زندگی مجموعه رفتاری در حوزه مصرف فرهنگی و مادی زندگی اجتماعی است که در عرصه محل محقق شده و قابل مشاهده است .
دو رویکرد اصلی سبک زندگی
۱- گروهی که زندگی را مجموعه رفتارهای عملی و آنچه در زندگی اجتماعی افراد به صورت عینی مشاهده می شود می دانند .
۲- گروه دوم ارزش ها و نگرش ها را نیز در زمره سبک زندگی می دانند .

پنج مورد از تفاوت های کلاسیک شیوه زندگی روستایی و شهری را نام ببرید.
تفاوت های کلاسیک شیوه زندگی روستایی و شهری
« تفاوت سبک زندگی شهری و روستایی »
زندگی روستایی بر پایه تولید استوار است ، زندگی شهری بر پایه مصرف
زندگی روستایی بر پایه کار است ، زندگی شهری بر پایه کار و فراغت
زندگی روستایی مبتنی بر ارزش کاربردی کالاهاست ، زندگی شهری مبتنی بر ارزش های کاربردی و نمادین
زندگی روستایی مبتنی بر تداون و استمرار سفت ها و تکرار گذشته ، زندگی شهری مبتنی بر نوآوری فرهنگی
توزیع قدرت در روستاییان از طریق خویشاوندی من و طایفه است در شهر بر اساس تخصصی شدن تقسیم کار و ویژگیهای طبقاتی است .
هر روستا دارای فرهنگ واحد و یکپارچه است در شهر دارای خرده فرهنگ و تنوع فرهنگ زبانی و نژادی است .
زندگی روستایی مبتنی بر الگوسازی از طبیعت است در شهر مبتنی بر ایجاد تغییر و دستکاری محیط و بهره کشی از آن

دانشجویان گرامی برای دریافت فایل تایپ شده به آدرس زیر مراجعه کنید:
(علم ناب) Elmenab.blogfa.com

بارم نمرات
۱۳ نمره امتحان
۵ نمره ارائه کنفرانس و مقاله
۲ نمره مشارکت در کلاس
موضوعات بحث کنفرانس و تاریخ برگزاری
زندگی شهری و سبک زندگی جدید: ۱۸/۹/۹۲
علی اصغریان ـ طالبیان ـ اثنی عشری ـ سبحانی ـ کامل ـ اسماعیلی
صنعتی شدن و شهرنشینی ۱۸/۹/۹۲
گرگانی ـ حسن زاده ـ سرداری ـ طالش بهرامی ـ غفاری ـ سرتیپی ـ زهرایی
حاشیه نشینی در شهرها: ۱۱/۹/۹۲
جافری ـ معطوفی ـ امجد ـ حجتی ـ بیگلری ـ وکیل باشی ـ محمدی
مهاجرت از روستا به شهر و اثرات آن ۱۱/۹/۹۲
زهره وند ـ عباسی ـ عادلی ـ رجبلو ـ پسرکلو ـ سراوانی ـ محمدرضا محمدی
آسیب شناسی مسائل اجتماعی زندگی شهری ۴/۹/۹۲
سراج ـ دشتی ـ اقدامی ـ بایرام زاده ـ محمودی ـ خالقی ـ رحیمی
نظام اجتماعی و اقتصادی شهر و روستا و تفاوت های آن
یا دیدگاه های موجود در خصوص اصلاحات ارضی کشور در ۱۳۴۱ ۴/۹/۹۲
آزادفلاح ـ قجری ـ پروندی ـ حسنی ـ حنفی

مقالات
حداقل ۲۲ صفحه Word و حداکثر ۳۰ صفحه که قبل از ارائه کنفرانس باید به ایمیل استاد ارسال شود.
h_dehestaney@yahoo.com

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *