دانلود خلاصه درس آموزش مدیریت فرایند کسب و کار

دانلود خلاصه درس آموزش مدیریت فرایند کسب و کار

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علائم بیماری در دانلود خلاصه درس آموزش مدیریت فرایند کسب و کار : نهفتگی در سگ و گربه معمولاً ۳-۲ هفته و گاهی چند ماه است. در حیوانات دیگر دوره کمون بر حسب نوع حیوان متفاوت است و در غیر گوشتخواران طولانی تر از آنهاست. نکته مهم اینکه در سگ و گربه ۳ تا ۱۰ روز قبل از علائم بالینی، ویروس در بزاق حیوان وجود دارد و می تواند بیماری را انتقال دهد. به عبارت دیگر اگر سگ و گربه در زمان گزش آلودنه به هاری باشند، علائم بالینی ۵ تا ۸ روز بعد در حیوان ظاهر خواهد شد.

 

اولین علامت بیماری در رفتار و عادات حیوان می باشد: بیش از اندازه به صاحب خود انس و الفت پیدا می کند و مثل اینکه از او استعانت می طلبد. یا عصبانی و تندخو گردیده غذای خود را به خوبی نمی خورد. پیشرفت بیمار ی در موارد کمی به صورت فلجی(هاری ساکت) در آمده، حیوان به گوشه ای پناه برده ابتدا دست ها و سپس پاها و بعد سایر اندام ها فلج شده و در اثر فلج دستگاه تنفس خواهد مرد.

 

ولی در بیشتر مواقع پس از گذشت دوره تغییر رفتار، حیوان پریشان و مضطرب و کم کم به صورت وحشی و درنده در آمده، به گاز گرفتن سنگ و چوب و اشیاء مختلف پرداخته و خانه خود را ترک و بدون مقصد به هر جا می رود و به هر کس و هر حیوانی که سر راه او قرار می گیرد حمله می کندپس. از دانلود خلاصه درس آموزش مدیریت فرایند کسب و کار در اثر دوندگی زیاد و گرسنگی و تشنگی به علت عدم امکان بلع کف از دهانش سرازیر شده و مرتباً به زمین می خورد.

 

صدای پارس حیوان خشن و ناموزون و بریده و حالت درندگی در چهره اش هویدا می باشد . گربه پس از دوره کمون به محل تاریکی می رود و اگر با چراغ به آنجا بروند به آن ها حمله می کند. در حیوانات نشخوارکننده، علائم بیماری متفاوت است ولی همگی مشکلاتی از نظر بلع پیدا می کنند