دانلود خلاصه درس طراحی اجزا ارشد مکانیک

جزوه طراحی اجزا ارشد مکانیک دانلود فایل                           دانلود خلاصه درس طراحی اجزا ارشد مکانیک   ماکزیمم تنش نرمال در ربع اول و سوم جواب های قابل قبول می دهد چون در محدوده بیضی ون مایز نیز قرار می گیرد و در این […]

دانلود خلاصه درس اموزش جیره نویسی دام و طیور

دانلود خلاصه درس اموزش جیره نویسی دام و طیور دانلود فایل                                   گوشت خوار و همه چیز خوار سرعت جذب چربی بیش از ماهیان گیاه خوار است. چربی های نرم با منشا گیاهی و حیوانی که واجد میزان بالای […]

دانلود خلاصه درس کودکان استثنایی ارشد

دانلود خلاصه درس کودکان استثنایی ارشد دانلود فایل                               کته ۱ :این بیماران به علت وجود اختالل در دستگاه صوتی و حنجره صدایی شبیه صدای گربه از خود بیرون می آورند. نکته ۲ :اگر کودک زنده بماند ممکن است کم کم […]

دانلود خلاصه درس مدیریت مالی کارشناسی ارشد

دانلود خلاصه درس مدیریت مالی کارشناسی ارشد دانلود فایل                             دانلود خلاصه درس مدیریت مالی کارشناسی ارشد سر به سر و تجزیه و تحلیل اهرمها: با استفاده از نقطهی سر به سر، رابطهی میان فروش و بهای کاالی فروش رفته و سود […]

دانلود خلاصه درس ویروس شناسی علوم ازمایشگاهی

دانلود خلاصه درس ویروس شناسی علوم ازمایشگاهی دانلود فایل                                             کانیسم غیرفعال شدن کرموزوم فعال X: این فرایند به ژنی احتیاج دارد که XIST نامیده می شودو روی همان کروموزوم X قرار دارد . […]

جزوه ازمایشگاه ژنتیک

جزوه ازمایشگاه ژنتیک دانلود فایل                                         در مگس سرکه، فعالیت متابولیسمی تک کروموزوم x حشره نر باالتر از فعالیت دو کروموزوم x ماده است تا قادر باشد خود را با فعالیت دو x ماده منطبق کند […]

دانلود کتاب عادتهای کوچکتر نتایج بزرگتر پی دی اف

دانلود کتاب عادتهای کوچکتر نتایج بزرگتر پی دی اف دانلود کتاب                                       خود را مانند یک توپ ساکن در یک مسیر ، یا همانطور که قانون نیوتن می گوید ، “یک شی در حال سکون” تصور کنید. […]

دانلود کتاب قدرت ذهن ناخودآگاه شما پی دی اف

دانلود کتاب قدرت ذهن ناخودآگاه شما پی دی اف دانلود کتاب                                         زمان آواز خواندن من برسد، شاید آنها از من خوششان نیاید. ذهن ناخودآگاه وی این تلقین منفی به خود را به عنوان درخواست پذیرفت […]