دانلود دستور کار کامل آزمایشگاه اپتیک

دانلود دستور کار کامل آزمایشگاه اپتیک دانلود فایل                                                 دانلود دستور کار کامل آزمایشگاه اپتیک ود . تلسکوپ به پایه متصل و قادر است حول محور دستگاه بچرخد. تلـسکوپ بـه قطعـه واسطه […]

دانلود خلاصه درس سیستم های کنترل انبار

دانلود خلاصه درس سیستم های کنترل انبار دانلود فایل                                                                     دانلود خلاصه درس سیستم های کنترل انبار چرخه دمینگ برای اولین بار […]

دانلود خلاصه درس تکنولوژی گروهی

دانلود خلاصه درس تکنولوژی گروهی دانلود فایل                                 دانلود خلاصه درس تکنولوژی گروهی این سیستم اولین سیستمی بود که برای دسته بندی و کدگذاری قطعات توسط اپیتز، استاد دانشگاهی در آلمان (سال ۱۹۶۰ (ایجاد گردید و علاوه بر ایجاد یکی […]

دانلود خلاصه درس قراردادهای ارتباطی امن

دانلود خلاصه درس قراردادهای ارتباطی امن دانلود فایل                                     دانلود خلاصه درس قراردادهای ارتباطی امن دو تکنولوژی مورد استفاده برای این شبکه ها عبارت از : ( Red Infra (IR و ( ۱۵٫۸۰۲ IEEE (Bluetooth می باشد که […]

دانلود خلاصه درس قانون تجارت

دانلود خلاصه درس قانون تجارت دانلود فایل                                           دانلود خلاصه درس قانون تجارت مبلغ اسمی سهام وهمچنین قطعات سهام درصورت تجزیه باید متساوی باشد. مــاده ۳۳ -مبلــغ پرداخــت نــشده ســهام هرشــرکت ســهامی بایــد ظــرف مــدت […]

سوالات درس زیست شناسی دهم

سوالات درس زیست شناسی دهم دانلود فایل                                           سوالات درس زیست شناسی دهم     اخته کوچکترین عامل زنده بودن جانداران است . کوچکتر از ان زنده بودن مفهوم ندارد زیرا واکنش مفهوم ندارد … […]

دانلود خلاصه درس تحلیل ساختمان

دانلود خلاصه درس تحلیل ساختمان دانلود فایل                                                                     دانلود خلاصه درس تحلیل ساختمان   زمینه محله – محیط اطراف سایت شامل داده […]

دانلود خلاصه درس نظریه های ارتباطات

دانلود خلاصه درس نظریه های ارتباطات دانلود فایل                                                     دانلود خلاصه درس نظریه های ارتباطات آنچه در این عصر میمیرد هاله هنری است و با افزودن شمار تکثیر مکانیکی فروپاشی […]

نمونه سوالات ریاضی یازدهم تجربی

نمونه سوالات ریاضی یازدهم تجربی دانلود فایل                                             نمونه سوالات ریاضی یازدهم تجربی ریاضیات و آمار را دوست دارید اما کاملاً مطمئن نیستید که می خواهید چه شغلی را دنبال کنید ، این می […]